Browse Måned

december 2020

Hvordan fungerer magneter?

Vi kender til magneter og har stort set gjort det lige siden, at vi som små opdagede den magnetiske effekt mellem to tiltrækkende poler, når vi legede med Brio-tog og konkurrerede om, hvem der i sidste ende havde det længste tog. Men hvordan er det, at magnetisme fungerer? Herunder kan du læst lidt om videnskaben bag magnetisme, men for yderligere information, læs da gerne her: Larko Magneter A/S

Videnskaben bag magnetisme 

Vi har alle sammen prøvet at sætte to magneter sammen – to ender er perfekt kompatible, mens to andre udstøder hinanden og skubbes sig væk fra hinanden – men hvorfor?  

Går vi helt ind til grundstenen af magneter, så stammer magnetisme fra de små partikler og atomer. Det viser sig nemlig, at alle typer af atomer er magnetiske. Uddybet betyder det, at kernepartikler (herunder neutroner og protoner) og elektronerne fungerer som stangmagneter, med det man kalder et dipolmoment. For at beskrive, hvad et dipolmoment er, kan vi tage udgangspunkt i Jorden. Vores planet, Jorden, har to magnetiske poler, herunder hhv. Nordpolen og Sydpolen. Imellem disse to poler har vi nogle bølger af stømninger, der består af magnetiske feltlinjer, som stammer fra Sydpolen. Disse bevæger sig i en kurve mod Nordpolen. Et kompas vil her indrette sig efter disse magnetiske strøminger og det resultere i, at et kompas altid vil pege mod Nordpolens retning.  Elektroner er herefter indrettet således, at de organisere sig parvis omkring en atomkerne og på den måde udligner de faktisk hinandens dipolmoment med 1 elektron og 1 spin. 

På atomniveau består magneter af typis af metal-legeringer, som er placeret ferromagnetisk, hvilket betyder, at alle atomernes magnetfelter peger den samme retning. Dette bevirker, at der dannes et samlet dipolmoment, hvorved der opstår et magnetisk felt, som fordeler sig omkring magneten. Atomerne iblandt vil indrette sig på en sådan måde, at deres individuelle dipolmoment følger magnetfeltet, hvilket betyder, at selve retningen på dipolmomentet er ens (nordpol mod sydpol), ligesom vi kender det fra Brio-togene. På samme måde vil to ens poler, som man forsøger at presse mod hinanden, frastrøde hinanden. 

Magnetisme opsummeret 

Med andre ord betyder det, at en magnetisk sydpol tiltrække en magnetisk nordpol, imens to ens poler frastrøder hinanden. Når de to poler tiltrækkes af hinanden, er feltet omkring disse rettet den samme vej (her ud af nordpolen og ind i sydpolen). Nogle type materialer, herunder f.eks. jern, kan tiltrækkes af en magnet i nærheden – når dette sker, skyldes det, at magnetfelterne fra hvert enkelt atom i materialerne er ensrettet af det ydre felt og kommer derved til at vende samme vej.